Foredrag

Sådan ruster vi børn til livet med Sofie Münster

torsdag d. 1.9.22 kl. 19 på Vendsyssel Teater

Sofie Münsters foredrag viser, hvordan vi som voksne ruster børn til livet – konkret og anvendeligt.

Foredraget er baseret på den nyeste internationale forskning og er fyldt med massevis af konkrete eksempler på, hvordan man bygger børn op som mennesker, så de bliver rustet til at klare modstand, udfordringer og fejltagelser.

Omdrejningspunktet er børnenes karakterdannelse, og hvordan børn lærer at stå fast på det, de tror på – også selvom deres omgivelser rykker i dem og presser dem til at gå på kompromis med sig selv. Det er noget alle børn har brug for i en tid med sociale medier, fokus på præstationer. Undersøgelse efter undersøgelse viser at flere børn føler sig pressede, ensomme og stressede.

Gennem massevis af eksempler får I som forældre inspiration til, hvordan I udvikler stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og selvværd og lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem frem for at gå efter popularitet eller ydre anerkendelse.

Sofie giver eksempler på, hvordan forældre er tydelige voksne, der sætter grænser og opstiller forventninger på en måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed og selvreguleringsevne – så børnene tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger.

Sofie giver også værktøjer til, hvordan forældre via de nære relationer til børnene, giver dem mod til at turde at fejle, prøve sig frem og spørge om hjælp, når de er i tvivl.

Velkommen til foredraget støttet med stor tak af Nordea-fonden!

torsdag d. 1.9.22 kl. 19-21
på Vendsyssel Teater i Musiksalen
kr. 150,-
Køb din billet HER

Det gode liv sammen

tirsdag d. 20.9.22 kl. 19 i Vandhuset 1. sal, Park Vendia, Hjørring

 • Hvordan finder vi ud af at leve det gode liv sammen?
 • Både når det gælder vores parforhold, i familien eller på jobbet?
 • Hvordan øver vi os i at sige det, vi har behov for? Dét, der ligger os på sinde.
 • Hvordan ser vi manipulationen, og øver os i en mere ægte kommunikation?

Når der mangler en ærlig kommunikation om behov og ønsker, og en følelse af, at der ikke er nok af et-eller-andet, fx kærlighed, tid, omsorg eller opmærksomhed, opstår der en manglen, som indleder en kamp om at få sit stykke af kagen.

Psykoterapeut Flemming Horsfeldt gennemgår rollerne i offertrekanten – offer, redder og krænker, som er opstået i vores barndom i samspillet med vores familie. Her var der brug for en form for overlevelsesstrategi, så vi kunne klare os igennem – måske - svære kår.

Du får en forståelse for rollerne i offertrekanten: offer, redder og krænker og dynamikken mellem dem – og hvordan du træder ud af offertrekanten.

Foredraget slutter med en fælles drøftelse af en del af persongalleriet fra tv-serien Matador, set i lyset af offertrekanten. Undervejs er spørgsmål velkomne.

Flemming Horsfeldt, psykoterapeut og ledelseskonsulent,
medlem af Psykoterapeutisk Forening
tirsdag d. 20.9.22 kl. 19 i Vandhuset 1. sal, Park Vendia, Hjørring
kr. 125,- tilmelding info@vendsysselfritidforalle.dk

"The Mental Load" - hvordan håndterer vi det mentale pres som forældre?

torsdag d. 13.10.22 kl. 19 på Vendsyssel Teater

”The Mental Load” er det mentale pres, der ligger bag at skulle huske sundhedsplejebesøg, madplan, at invitere til parmiddag, fødselsdagsgaven til bedstemor og 20 kr under puden fra tandfeen. Det er både at være hende, der husker det og udfører det og bliver ramt af at det er nemmere at gøre selv, fordi partneren skal forklares for mange mellemregninger. Eller også gør han det forkert eller ikke grundigt nok.

Det er ikke mændenes skyld! Det er en samfundsstruktur og en kultur, som har skabt det. Og det er samtidig den største årsag til at kvinder i 30'erne går ned med stress.... men hvad gør vi med ”The Mental Load”? Og kan det virkelig passe, at kvinder stadig laver mere husligt end mænd? (JA siger statistikken)

Hvordan er ”The Mental Load” opstået, og hvorfor er det overhovedet et problem? Hun kan jo bare bede ham om at støvsuge, hvis hun synes, der er beskidt? Er kvinderne bare bedre til at holde hus og være familiens lim? Hvad svarer man, når argumentet altid går på, at kvinder og mænd jo heller ikke må blive for ens? Og mænd slår jo ofte græsset - så er det huslige arbejde i virkeligheden ikke ret ens fordelt? Og skal kvinderne i virkeligheden ikke bare lære at give noget mere slip og lade mændene komme til? (NEJ – det er langt mere komplekst end det).

Hvordan taler vi om det i parforholdet, uden at det bliver en skyttegravskrig eller millimeterdemokrati?

Til foredraget får du:

 • En forståelse for dynamikkerne på samfundsplan
 • Strategier til at tage snakken med din partner
 • Konkrete værktøjer til at ændre vaner

Med både humor og stor faglighed vil de to kvinder udfolde begrebet ”The Mental Load” og give nogle bud på, hvordan man skaber mere ligestilling i en travl hverdag.

Foredraget er både relevant for bedsteforældre, kvinder og mænd.

Laura Vilsgaard er sociolog og iværksætter bag jegermor.dk, der er et podcastunivers og et mentorforløb til kvinder på barsel. Hun har skrevet speciale om efterfødselsreaktioner som et sociologisk fænomen og hendes podcasts om forældreskab og livsovergange er lyttet til over 200.000 gange. Laura har ikke nogen mission om at prædike ligestilling i alle hjem. Du må for hendes skyld gerne leve lige så køns-stereotypt du vil – så længe du trives med det. Det hun opfordrer til, er at børnefamilierne tager stilling til hvordan de lever og hvordan de ØNSKER at leve.

Cathrine Katzmann er terapeut og sexolog og arbejder til hverdag med at hjælpe par til at finde ind til gnisten og ligeværd i parforholdet. Cathrine har arbejdet meget med ”The Mental Load” de seneste år og har onlineforløb for par, der hjælper dem med at fordele hjemmets opgaver på en mere formålstjenlig måde. 

med sociolog Laura Vilsgaard og parterapeut og sexolog Cathrine Katzmann
torsdag d. 13.10.22 kl. 19-21
på Vendsyssel Teater i Musiksalen
kr. 150,- tilmelding til info@vendsysselfritidforalle.dk

Velkommen til foredraget støttet med stor tak af Nordea-fonden!

Livskvalitet – et liv i balance med vægt, motion og dagligdag

tirsdag d. 1.11.22 kl. 19 i Vandhuset 1. sal, Park Vendia

Livet skal ikke kun handle om tallet på vægten og motionsminutter, men om at finde årsagen til ubalancen og dermed opnå større livskvalitet.

Bliv inspireret til en realistisk vej til mere balance i dit liv, fortalt med masser af humor. Med sund fornuft hele vejen igennem.

Mette Brath har i 8 år arbejdet som livsstilsvejleder ved siden af sin frisørsalon. Hun er selv en såkaldt plussize-kvinde, og har stor succes med at vejlede klienter, arbejdspladser og afholde kurser og foredrag i hele Danmark. Se evt. mere på www.mettebrath.dk

tirsdag d. 1.11.22 kl. 19 i Vandhuset, 1. sal, Park Vendia
kr. 125,- tilmelding til info@vendsysselfritidforalle.dk

At være den gode kollega

tirsdag d. 15.11.22 kl. 19 i Vandhuset 1. sal, Park Vendia, Hjørring

 • Hvordan styrker vi vores relationskompetencer på vores arbejdsplads?
 • Hvordan ser 4 arbejdstyper ud på vores arbejdsplads?
 • Hvad er deres styrker, og hvor bliver de pressede og udfordrede?
 • Hvordan kan vi være den gode kollega overfor den, der er helt modsat mig?

Oplægget vil undersøge 4 typer i arbejdslivet: Grunderen, Integratoren, Udvikleren og Resultatskaberen. Hvad er vigtige for dem, når de løser deres opgaver? Og hvad forstyrrer dem? Hvordan ser de ud i modgang?

Hvad er vigtigt at vide for at forstå dem og hjælpe dem til at lykkes med deres del af opgaven? Hvordan reagerer de som kollegaer, når de føler sig pressede og udfordrede?

Er det persontyper, vi som ansatte genkender på vores arbejdsplads? Hvad gør vi hos os, når vi får for mange sten i skoene? Hvordan håndterer vi svære følelser og kommer i balance på ny?

Nøgleordene i foredraget er: Persontyper, deres styrker og udfordringer, neuropædagogik, at rumme sig selv og de følelser, der opstår i mødet med en anden, tilknytning, relationskompetence og at være den gode kollega.

Flemming Horsfeldt, psykoterapeut og ledelseskonsulent,
medlem af Psykoterapeutisk Forening
tirsdag d. 15.11.22 kl. 19 i Vandhuset 1. sal, Park Vendia, Hjørring
kr. 125,- tilmelding info@vendsysselfritidforalle.dk