Hvad interesserer du dig for?

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udtaler:

”I regeringen har vi bestemt blik for, at vi i mødet med kulturen ikke bare skal have oplevelser, men også udtrykke os selv.

I regeringsgrundlaget skriver vi, at vi ønsker et mere levende og åbent demokrati, hvor vi også understreger kulturlivets vigtige rolle. Vi slår fast, at ’det er i vores møde med hinanden, at vi udvikler os, og fællesskabet styrkes.”

🔸Vendsyssel fritid for alle🔸er medlem af Dansk Oplysnings Forbund DOF, som er landsorganisation for frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

Nyhedsbrev

vi sender ud 6-8 gange om året